E-valitsemine vastutustundlikuks innovatsiooniks (STS7503.YK)
space
Õppeaine kood
STS7503.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
E-valitsemine vastutustundlikuks innovatsiooniks
Õppeaine nimetus inglise k
e-Governance for Responsible Innovation
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärk on luua eeldused teadmiste edendamiseks sotsiaalsest mõjust e-valitsemises. Üliõpilastel on võimalik arendada teadmisi ja oskusi innovatiivsetest arengutest, tuginedes kaasaegsetele e-valitsemise tööriistadele. Loengukursuse käigus määratletakse võimalused e-valitsemise lahendusteks ühiskonnas.
Loengukursus hõlmab teadmiste, oskuste arendamise ja rakendamise ning meeskonnatöö vorme.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengukursus tutvustab e-valitsemise mudelit, tingimusi e-valitsemise rakendamiseks ning mõju ühiskonnale.
Loengukursus tutvustab mõjupõhist arendustööd rõhuasetusega sotsiaalsele adaptatsioonile, kaasaegse IKT-põhise tehnoloogia kasutuse mõju valitsemises.
Loengukursus on praktikapõhine, tuginedes probleemipõhisele õppele, mille kohaselt üliõpilased mitte ainult ei omanda akadeemilisi teadmisi antud valdkonnast, vaid arendavad ka loovust innovaatiliste ideede rakendamiseks. Loengukursus hõlmab iseseisvat tööd multidistsiplinaarsetes meeskondades.
Üliõpilasi julgustatakse juurutama oma projekti ideid, kasutades inkubaatori võimalusi Tallinna Ülikoolis.

Loengukursuse struktuur:
- Loengud ja seminarid e-valitsemisest ja selle seotusest sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse adaptatsiooniga; kirjandus: innovatsioon ja loov juhtimine.
- Grupitöö projekti ideede arendamisest, esitlussessioonidest, projektimeeskonna loomine
- Parima projektiidee valimine. Kirjandus ja turuanalüüs näidete põhjal SWOT analüüs.
- Seminar kasutaja kogemusest.
- Kommunikatsioonialased seminarid, sotsiaalmeedia.
- Äri arendamise seminarid, CANVAS mudel.
- Projekti juurutamine, esitlus ja prototüübi häkatonid.
- Projektide esitlused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab avatud ja kaasava valitsemise spetsiifikat ja väljakutseid ning innovatsiooni rolli teadmistepõhises avatud ühiskonnas;
- mõistab avatud ja kaasava valitsemise üldisi ning spetsiifilisi väljakutseid ning innovatsiooni rolli teadmistepõhises avatud ühiskonnas;
- on võimeline disainima ja adapteerima innovaatilisi ideid;
- on teadlik kaasaegsete ITK tehnoloogiate kasutamisest arendustöös;
- mõistab innovatsiooni e-valitsemise kontekstis;
- on teadlik kaasaegsetest kommunikatsioonistrateegiatest, sotsiaalmeedia kasutusvõimalustest;
- on võimeline hindama sotsiaalse innovatsiooni sotsiaalset mõju erinevates kultuuri/riigi kontekstides;
- on võimeline kasutama loovaid, innovaatilisi lahendusi teenuste arendamisel;
- on võimeline seostama sotsiaalset mõju äris, jätkusuutlikkust sotsiaalse vastutusega;
- omab ülevaadet sotsiaalse innovatsiooniga seotud kaasaegsest kirjandusest;
- on võimeline väljendama ja esitlema innovaatilisi ideid.
Õppejõud
Zsolt Bugarszki, PhD
space