Vene õigekeel (SKS6134.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6134.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Vene õigekeel
Õppeaine nimetus inglise k
Russian Literacy
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada pädevuste kujunemist teoreetilise vene keele graafika, ortograafia, punktuatsiooni, kõnekultuuri alal. Kujundada arusaam nende mõistetest, normidest.
Soodustada keelealaste praktiliste oskuste rakendumist. Toetada ortograafia ja punktuatsiooni alaste oskuste süvendamist praktikas. Toetada kõnekeele kasutamist vastavalt vene kirjakeele normidele ja kõnekeele kriteeriumitele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Süstemaatiline ülevaade vene graafika, ortograafia ja punktuatsiooni põhiküsimustest. Vene keele graafika lühiajalugu, kirjatehnika. Tänapäeva vene keele ortograafia põhiprintsiibid (morfoloogiline, foneetiline, traditsiooniline, grammatiliselt diferentseeritud) ja vastavad reeglid. Tänapäeva vene keele punktuatsiooni põhiprintsiibid ja reeglid. Õigekirjutusnormide süvendamine. Kõnekultuuri mõiste. Kirjakeele normid ja variandid, normide rikkumise põhjused. Õige hääldus. Leksikaalsete, grammatiliste ja stilistiliste vigade põhjused. Tudengite kõnekeele korrigeerimine vastavalt vene kirjakeele normidele, vigade põhjused ja seletused. Kõnekultuuri sisulis-kõnelised kriteeriumid, suhtlemise pragmaatilis-funktsionaalne printsiip.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb vene keele süstemaatilist kujutlust graafika, ortograafia, punktuatsiooni ja kõnekultuuri süsteemis;
- teab ja oskab praktiliselt kasutada vene keele graafika, ortograafia, punktuatsiooni, häälduse ja sõnamoodusliku reegleid;
- teab vene keele õigekirja vastavalt graafika, ortograafia, punktuatsiooni ja kõnekultuuri (leksika, grammatika) reegleid;
- on rikastanud oma sõnavara.
Õppejõud
Natalia Tšuikina
space