Teksti lingvistilised ja stilistilised aspektid (SKS6018.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6018.HT
vana ainekood
SKS6018
Õppeaine nimetus eesti k
Teksti lingvistilised ja stilistilised aspektid
Õppeaine nimetus inglise k
Linguistic and Stylistic Aspects of Texts
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada pädevuste kujunemist teksti vaatlusel, lähtudes tema lingvistilistest ja stilistilistest aspektidest.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teksti ülesehtius ja keeleine sidusus. Teksti retoorilised ja stilistilised võimalused. Teksti kaks põhiomadust: seostatus ja terviklikkus. Autori ja adressaadi kategooria. Teksti subjekt, ruum, aeg, hinnang ja teised kategooriad. Individuaalse stiili mõiste. Stiil ja norm. Tekstide analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi teksti lingvistilise ja stilistilise analüüsi kaasaegsetest meetoditest.
Õppejõud
Lekt. Inna Adamson, PhD
space