Tõlke toimetamine (SKA6058.HT)
space
Õppeaine kood
SKA6058.HT
vana ainekood
SKA6058
Õppeaine nimetus eesti k
Tõlke toimetamine
Õppeaine nimetus inglise k
Editing of Translated Texts
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Teoreetiliste tõlgitud tekstide toimetamise käsitluste tutvustamine. Praktilised ülesannete lahendamine tõlketekstide toimetamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tõlke toimetamise teoreetilises osas pööratakse tähelepanu nii tõlgitud teksti toimetamisele kui ka tõlkeprotsessile endale. Kursuse teoreetilises osas leiavad käsitlemist nt järgmised teemad: tõlke toimetamise üldised seisukohad, originaal- ja tõlketeksti analüüs, reklaamteksti tõlke ja toimetuse eripärad. Praktilised ülesanded.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb aine teoreetilist baasi ja on omandanud esmased praktilised pädevused.
Õppejõud
Boris Baljasnõi, PhD
space