Eesti valitsemissüsteem (RIV6012.YK)
space
Õppeaine kood
RIV6012.YK
vana ainekood
RIV6012
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti valitsemissüsteem
Õppeaine nimetus inglise k
Government System of Estonia
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine annab süsteemse ülevaate Eesti valitsemissüsteemi ülesehituse põhimõtetest ja korraldusest, mille tulemusena oskab üliõpilane analüüsida Eesti valitsemissüsteemi peamiste valitsemisinstitutsioonide toimimise, töökorralduse ja omavaheliste suhetega seotud probleeme. Kursus soodustab õppijate oskust korrektselt lugeda ja orienteeruda valitsemissüsteemi puudutavas seadusandluses ja kirjanduses.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse raames analüüsitakse üksikasjalikult seadusandlust, mis on aluseks Eesti valitsemisinstitutsioonide toimimiseks ja nende tööpraktikat:
Põhiseadus, selle erinevad liigid ja roll Eesti valitsemissüsteemis; Riigikogu ja seadusandlik protsess; Presidendi institutsioon Eesti valitsemissüsteemis; Valitsus, kabinet ja otsustamisprotsess; Valitsuse koordinatsiooniprotsess ja -struktuurid; Eesti ministeeriumid, ametid ja inspektsioonid; Eesti avaliku teenistuse areng ja korraldus; Eesti kohtusüsteem, Õiguskantsler ja Riigikontroll; Riigi kohahaldus ja regionaalsed asutused; Kohaliku omavalitsuse süsteemi alused ja paiknemine valitsemissüsteemis; Kohalike omavalitsuste juhtimine, koostöö ja reformid.
Kursuse raames toimub valitsemisinstitutsioonide külastus või nende tööga tutvumine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süsteemseid teadmisi Eesti valitsemissüsteemi põhimõtetest, korraldusest ja institutsioonidest;
- oskab praktiliselt hinnata Eesti valitsemises toimuvaid protsesse;
- oskab analüüsida Eesti valitsemissüsteemi institutsioonide toimimise ja tööga seotud põhiprobleeme;
- tunneb Eesti haldussüsteemi organisatsioonilist korraldust valitsusasutuste tasandil;
- oskab koostada memo ja teha ettekannet.
Õppejõud
Kersten Kattai
space