Eesti ühiskond ja poliitika (RIT6003.YK)
space
Õppeaine kood
RIT6003.YK
vana ainekood
RIT6003
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti ühiskond ja poliitika
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Politics and Society
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade sellest, kuidas toimib Eesti poliitika ja valitsemissüsteem: millised on kesksed probleemid ja konfliktid. Vaadata erinevaid valdkondi, mis on seotud poliitilise süsteemi ja Eesti ühiskonna kokkupuutepunktidega, ning arutleda seal tekkivate probleemkohtade üle.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti ühiskond ja ajalugu – mentaalsuse ja tänaste sõlmküsimuste juured. Eesti siirde põhiloogika.
Eesti ühiskond – peamised konfliktikohad ja liitvad tegurid. Kihistumine ja sotsiaalprobleemid. Poliitiline kultuur. Kodanikeühiskond. Mõjukad huvigrupid ja nende roll poliitikas. Rahvusküsimused. Eliit ja selle kujunemine. Parteid. Valitsusinstitutsioonid: parlament. Valitsused. Avalik teenistus ja ametnikkond. Eesti administratiivkultuur. Kohalikud omavalitsused. Heaoluriik ja seda iseloomustavad jooned. Eesti ja Euroopa Liit. Eesti riik laiemas rahvusvahelises kontekstis Eesti globaliseeruvas maailmas – väljavaated ja tulevik.
Iseseisev töö toimub peamiselt seminarides, kus loetakse mitmeid Eesti poliitika ja ühiskonda sõlmprobleeme puudutavaid tekste ning arutletakse nende üle. Kursuse lõpuks kirjutavad tudengid ka enda poolt valitud teemal analüütilise essee.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub poliitikateaduste ja sotsioloogia põhimõistes, mis antud kursuse põhiteemadega seostuvad;
- teab Eesti valitsemissüsteemi ja poliitika toimimisloogika põhilisi eripärasid;
- oskab näha erinevaid Eesti probleeme ja konfliktikohti Eestis ühiskonnas ja poliitikas ning oskama arendada neis küsimustes informeeritud diskussiooni.
Õppejõud
Rein Ruutsoo, Tõnis Saarts
space