Demokraatia väljakutsed (RIP7525.YK)
space
Õppeaine kood
RIP7525.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Demokraatia väljakutsed
Õppeaine nimetus inglise k
Democracy's Challenges
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on mõtestada demokraatia tähenduse ja praktikate muutumist kaasaja ühiskondades.
Kui 1990. Aastatel arvati liberaaldemokraatiat muutuvat “ainsaks mänguks linnas” ning aktiivset
kodanikeühiskonda peeti teretulnud laheduseks mistahes probleemile, on see entusiasm vähenenud
lausa globaalsel skaalal. Tutvudes erinevate demokraatia normatiivsete mudelite ning nende
rakendustega, püüab kursus mõista, miks on liberaaldemokraatia tegemas vähikäiku, mis on selle
võimalikud alternatiivid ning missuguse konteksti loovad erinevad režiimid kodanikeühiskonna toimijate
jaoks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus: demokraatia kui ideaal, režiim ja praktika.
Demokraatia normatiivsed mudelid.
Demokraatlik valitsetus ja poliitilised režiimid.
Demokraatia mõõtmine.
Populism: mõiste, põhjused ja tagajärjed.
Demokraatia vähikäik: mõiste, põhjused ja tagajärjed.
Kodanikeühiskond ja valitsemine.
Mis paneb inimesi osalema?
Kodanikeühiskonna toimijad: margikogujatest globaalsete sotsiaalsete liikumisteni.
Kodanikeühiskonna toimijate võimaluste struktuur
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on tuttav erinevate demokraatia normatiivsete kontseptualiseerimise võimalustega;
- orienteerub poliitiliste režiimide mitmekesisuses ning oskab kasutada demokraatia indekseid, et kirjeldada ja võrrelda eri riikide poliitilisi režiime;
- mõistab populismi ja illiberalismi fenomeni ning mis muudab need kaasajas edukaks;
- tunneb eritüübilisi kodanikeühiskonna toimijaid ning sellega, kuidas need muutust kaasa tuua saavad;
- oskab teostada lihtsamaid kodanikeühiskonna toimijate võimaluste struktuuri analüüse eri poliitilistes režiimides.
Õppejõud
Mari-Liis Jakobson
space