Riigiasutuste majandamine (RIM6008.YK)
space
Õppeaine kood
RIM6008.YK
vana ainekood
RIM6008
Õppeaine nimetus eesti k
Riigiasutuste majandamine
Õppeaine nimetus inglise k
Management of Public Agency
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on anda üliõpilastele ülevaade riigiasutuse kui eri alustel tomiva ettevõttelaadse struktuuri eesmärkidest ja tegevuspõhimõtetest. Kujundada arusaamine ja oskus toime tulla olulismate riigiasutuse majandamises leiduvate protsesside ja tegevustega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaines käsitletakse riigiasutuse majandamise põhimõtteid, eelarvepoliitkaid, asutusesisest kulude liigitust, vastutuspõhiseid arvestuse põhimõtteid ning analüüsitakse praktiliste näidete alusel asutuste tegevust.
Lisaks on käsitluse all erinevad riigiasutustes ja ministeeriumites leiduvad funktsionaalsed struktuurid ja nende eesmärgistatud ülesanded.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab avaliku sektori majandustegevust reguleerivaid peamisi õigusakte;
- tunneb eelarvestamise ja finantsjuhtimise põhimõtteid riigiasutustes;
- oskab analüüsida riigiasutustes tehtavaid majandusotsuseid .

Õppejõud
Indrek Saar
space