Finantsjuhtimine (RIM6007.YK)
space
Õppeaine kood
RIM6007.YK
vana ainekood
RIM6007
Õppeaine nimetus eesti k
Finantsjuhtimine
Õppeaine nimetus inglise k
Financial Management
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Omandada baasteadmised finantsjuhtimises.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aines käsitletakse finantsjuhtimise baasmetoodikaid ning näidatakse nende rakendusi praktiliste ülesannete lahendamisel. Oluline rõhk aines on üliõpilaste analüüsivõime ning loova mõtlemise arendamisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru finantsjuhtimise toimimisest organisatsioonis ning on loodud baasteadmised edasiste rahandusalaste ainete kuulamiseks.
Õppejõud
Kristo Krumm
space