Ettevõtluse põhikursus (RIM6004.YK)
space
Õppeaine kood
RIM6004.YK
vana ainekood
RIM6004
Õppeaine nimetus eesti k
Ettevõtluse põhikursus
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Entrepreneurship
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada teadmised ettevõtlusest, ettevõtluses toimuvatest protsessidest ning ettevõtluse ja ettevõtjate rollist ühiskonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ettevõtlus ja ettevõtja. Ettevõtjate tüübid. Sotsiaalne ettevõtlus. Ettevõtluspoliitika ja ettevõtluskeskkond. Äriideede leidmine ja hindamine. Äriplaani olemus ja vajalikkus. Finantsplaneerimine ettevõtte rajamisel ja käivitamisel. Ettevõtte asutamine ja sellega kaasnevad tegevused ja valikud.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab ettevõtluses toimuvaid protsesse ning ettevõtluse ja ettevõtjate rolli ühiskonnas;
-oskab esitada ja põhjendada äriplaani;
-tunneb ettevõtte rajamisega seotud dokumentatsiooni ja protseduure.
Õppejõud
Kristo Krumm
space