Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid (RIJ7028.YK)
space
Õppeaine kood
RIJ7028.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid
Õppeaine nimetus inglise k
Civil Society and Social Innovations
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ave Viks (õpetamise keel: inglise keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on avastada võimalusi, mida pakub kodanikuühiskond tänapäeva ühiskonnaga seonduvate kitsaskohtade leevendamisel. Kursusel tutvustatakse põhilisi kodanikuühiskonna funktsioone, toimijaid ning toimimisloogikaid nii teoorias kui praktikas. Seega loob kursus arusaamise, kuidas kodanikuühiskond toimib ning kuidas suhestub riigi ja turgudega, milline on demokraatia ja avatud ühiskonna toimimise alusloogika, ning innustab kriitiliselt arutlema, kuidas ning millises ulatuses õnnestub kodanikuühiskonna ideaale rakendada tulemuslikult praktikasse.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus kodanikuühiskonna mõtestamisse. Kodanikuühiskonna põhifunktsioonid. Kuidas kodanikuühiskond tekib ning areneb: institutsionaalsed, käitumuslikud ja sotsiokultuurilised tegurid. Kodanikuühiskonna vormid ja toimijad: margikogujatest globaalsete sotsiaalsete liikumisteni. Kodanikuühiskond ja valitsused: erinevad rollimudelid riigi- ja hargmaisel tasandil. Kodanikuühiskond ja turud: ettevõtte sotsiaalsest vastutusest sotsiaalse ettevõtluseni. Kodanikuühenduste siseelu. Samm ühiskonnale lähemale: kodanikuühenduste seosed laiema avalikkusega infoajastul.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb ning oskab kasutada kodanikuühiskonnaga seonduvat terminoloogiat;
- tunneb kodanikuühiskonna funktsioone, arengut ning sektoritevahelisi suhteid puudutavaid teooriaid ning oskab neid rakendada empiirlises analüüsi;
- teab, kuidas kodanikuühendused toimivad ja saavutavad mõju ning oskab luua kodanikuühendusele praktilist strateegiat.
Õppejõud
Katri-Liis Lepik
space