Euroopa Liidu põhikursus (RIE6001.YK)
space
Õppeaine kood
RIE6001.YK
vana ainekood
RIE6001
Õppeaine nimetus eesti k
Euroopa Liidu põhikursus
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of European Union
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Haldusjuhtimise bakalaureuseõppe erialaaine; Euroopa õpingute mooduli aine. Aine eesmärgiks on anda süsteemne ülevaade EL kujunemisest ning seda tinginud objektiivsetest ja subjektiivsetest asjaoludest. Pakkuda alusteadmisi EL institutsioonide ülesehitusest ja toimimise põhimõtetest, otsustusprotsessist ja poliitika põhivaldkondadest, samuti Euroopa Liidu laienemisest, Eesti integratsioonist Euroopa Liitu ja sellega kaasnevatest probleemidest. Aine omandamine võimaldab mõista Eesti Euroopa Liiduga liitumist tinginud asjaolusid ning sellega kaasnevaid tagajärgi Eesti siseriiklikus otsustusprotsessis, poliitika- ja majandus- ning ühiskonnaelus.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Euroopa integratsioon alates II Maailmasõjast, EL tekkimise eeldused ja EL loomine. EL laienemine ja liitumisläbirääkimised, Eesti EL integratsioon. EL eesmärgid, institutsionaalne korraldus ja toimimise põhimõtted (k.a. õigussüsteemi alused, lepingud ja otsustusprotsess). Peamised EL poliitikavaldkonnad: EL siseturg, majandus- ja rahanduspoliitika, ühine põllumajanduspoliitika, regionaal-, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika, ühine välis- ja julgeolekupoliitika.
Loengutes antakse kontsentreeritud ülevaade teemast, mida tudengid
süvendavad iseseisva tööga. Iseseisvaks tööks on loengumapi ja
õppekirjanduse läbitöötamine ning seminarideks ettevalmistumine, sealhulgas iseseisvate kodutööde (esseede) kirjutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised Euroopa Liidu tekkimisest, kujunemisest ning ajaloolisest arengust. EL riikideülese olemuse mõistmine. Arusaamine EL institutsionaalse süsteemi olemusest ja toimimisest. Teadmised EL peamiste poliitikavaldkondade olemuse ja toimimise kohta. Arusaamine Eesti kui liikmesriigi kohast Euroopa Liidu riikideüleses süsteemis.
Õppejõud
Hindrek Lootus
space