Eesti avalikud poliitikad (RIA6001.YK)
space
Õppeaine kood
RIA6001.YK
vana ainekood
RIA6001
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti avalikud poliitikad
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Public Policy
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Analüüsida avaliku poliitika olemust, kujundamise protsessi ning erinevate valdkonnapoliitikate korraldust. Anda ülevaade halduspoliitika põhivaldkondadest lähtudes Eestist Euroopa kontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Poliitika kontekst. Halduspoliitika kujundamine: huvid, institutsioonid ja tasandid. Avaliku sekkumise viisid, õigustused ja vahendid. Poliitikaprotsessi formaalsed ja mitteformaalsed toimijad. Avaliku, era- ja mittetulundussektori vahekord teenuste pakkumisel. Halduspoliitika finantseerimine. Ressursside liigid ja nende hankimine. Halduspoliitika põhivaldkonnad: hariduspoliitika, perepoliitika, hõivepoliitika, pensionipoliitika, eluasemepoliitika, tervishoiupoliitika, majanduspoliitika. Poliitikaanalüüs ja avaliku poliitika uued suunad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi poliitika põhitoimijatest Eestis, oskab analüüsida nende seisukohti ja tegevust;
- teab Eesti avalike poliitikate peamisi näitajaid;
- oskab analüüsida poliitikatulemiste sotsiaalset mõju.

Õppejõud
Anu Toots, Triin Lauri
space