Probleemülesannete lahendamine (MLM7116.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7116.DT
vana ainekood
MLM7116
Õppeaine nimetus eesti k
Probleemülesannete lahendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Problem Solving
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Üliõpilaste kompetentsuse suurendamine probleemõppe rakendamisel matemaatikas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Milles seisneb tüüpülesande ja probleemülesande erinevus? Probleemülesannete kasutamise tähtsusest. Kuidas lahendada probleeme? Metakognitsioon, eneseregulatsioon ja heuristika. Kuidas õpetada probleemülesannete lahendamist? Avatud ülesanded ja probleemide väljad. Matemaatika õpetamine läbi probleemide lahendamise.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskab koostada probleemülesandeid ja neid lahendada.
Omab teadmisi probleemülesannete lahendamise õpetamiseks.
Õppejõud
lekt Tõnu Tõnso
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space