Matemaatika didaktika valitud peatükke (MLM7109.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7109.DT
vana ainekood
MLM7109
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatika didaktika valitud peatükke
Õppeaine nimetus inglise k
Selected Topics in Mathematics Didactics
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastel tutvuda matemaatika didaktika spetsiifiliste valdkondadega, kujundada valmisolek vastavate teadmiste rakendamiseks matemaatikaõppes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletakse matemaatika didaktika valitud teemasid. Kursuse sisu on igal konkreetsel realisatsioonil erineva suunitlusega. ja lähtub õppejõudude uurimis- või arendustöö valdkonnast.


Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Aine läbinud üliõpilane omandab kursuse raames esitatud põhikontseptsioonid ja tutvub nende realiseerimisvõimalustega praktilises matemaatikaõppes.
Õppejõud
lekt Tiiu Kaljas
space