Matemaatika ajalugu (MLM7101.DT)
Õppeaine kood
MLM7101.DT
vana ainekood
MLM7101
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatika ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Mathematics
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
40
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on anda baasteadmised ja ülevaade matemaatika ajaloo ja matemaatika arenguetappide kohta. Vaadeldakse ka koolimatemaatika reformimise püüdeid ning koolimatemaatika arengut Eestis.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Matemaatika algmed muistsete rahvaste juures. Matemaatika Egiptuses, Babüloonias, Kreekas. Matemaatika Hiinas, Indias ja Araabiamaades. Matemaatika Lääne- ja Kesk Euroopa maades VIII - XV sajandil. Matemaatika Lääne- ja Kesk Euroopa maades XVI - XVIII sajandil. Matemaatilise sümboolika areng. Matemaatika XIX ja XX sajandil. Koolimatemaatika reformimise püüded XX sajandil. Eesti koolimatemaatika, eestikeelse matemaatika-alase kirjanduse, terminoloogia ja sümboolika kujunemine.
Iseseisev töö
Iseseisev töö 40 tunni ulatuses seisneb loengumaterjali ja kohustusliku kirjanduse läbitöötamises ning referaadi kirjutamises.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane:
Teab/tunneb aine sisu;
Oskab kasutada teemakohast kirjandust.
Hindamismeetodid
Arvestus toimub referaadi ja arvestustöö tulemuste põhjal.


Õppejõud
lekt. Ivar Porn
Kohustuslik kirjandus
Kärner, O.; Levin, A. 1982 Matemaatika ajaloo elemente I, Tallinn;
Kärner, O.; Levin, A. 1986 Matemaatika ajaloo elemente II, Tallinn;
Prinits, O. 1992 Eesti koolimatemaatika ajalugu I. Tartu;
Prinits, O. 1993 Eesti koolimatemaatika ajalugu II. Tartu;
Prinits, O. 1994 Eesti koolimatemaatika ajalugu III. Tartu;
Prinits, O. 1993 Eesti koolimatemaatika ajalugu IV. Tartu;
Andresen, L. 1995 Eesti kooli ajalugu. Tallinn "Avita".
Asenduskirjandus
Stroik, D. J. 1969 Kratkii otšerk istorii matematiki. Moskva: Nauka;
Struik, D. J. 1963 Abriss der geschichte der mathematik. Berlin: Veb Deutsher Verlag der Wissenschaften;
Bolgarski 1979 Otserki po istorii matemaatiki. Minsk;
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/BiogIndex.html;
Tsistjakov 1966 Starinõje sadatshi. Minsk.