Matemaatiline analüüs IV (MLM6504.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6504.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatiline analüüs IV
Õppeaine nimetus inglise k
Mathematical Analysis IV
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine põhieesmärgiks on eelnevatest matemaatilise analüüsi kursustest tuntud meetodite rakendamine ja uute meetodite omandamine kordsete ja joon- ning pindintegraalide teoorias. Üliõpilased omandavad kordsete ja joon- ning pindintegraalide teooria, põhimõisted ja -teoreemid, tutvuvad kasutatava metoodika ja rakendustega. Eriline tähelepanu on pööratud selle kursuse sidumisele eelnevate matemaatilise analüüsi kursustega
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kahe- ja kolmekordsed integraalid, joon- ja pindintegraalid nende olemasolu, omadused, arvutamine ja rakendused. Green´i, Gaussi ja Stokes´i valem. Väljateooria elemendid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab leida lihtsamaid kahe- ja kolmekordseid integraale;
- oskab leida lihtsamaid joon- ja pindintegraale ning parameetrist sõltuvaid integraale;
- teab vastavate integraalide lihtsamaid rakendusi.
Õppejõud
Maria Zeltser
space