Tõenäosuslikud struktuurid (MLM6400.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6400.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tõenäosuslikud struktuurid
Õppeaine nimetus inglise k
Probabilistic Structures
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärkideks on:
anda üliõpilastele sissejuhatav ülevaade tõenäosuslikest meetoditest ning nende kõige olulisematest rakendustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kombinatoorika ja elementaarsündmuste ruum; juhuslikud suurused, nende jaotused ja arvkarakteristikud; hüpoteeside kontroll, usalduspiirid, lineaarne regressioon, korrelatsioon.
Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb tõenäosusteooria põhimõisteid;
- tunneb kursuse raames käsitletavaid põhilisi tulemusi, oskab lahendada tüüpülesandeid.

Õppejõud
dots Alar Leibak
space