Tabelarvutus ja programmeerimine (MLM6309.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6309.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tabelarvutus ja programmeerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Spreadsheets and Programming
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eeldab Exceli baasteadmiste olemasolu. Aine eesmärgiks on õpetada haldama Excelis suuri andmetabeleid, kasutama erinevaid Exceli funktsioone, õpetada algteadmised Exceli makrode kirjutamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Vaadeldavateks teemadeks on akna tükeldamine, sorteerimine, filtreerimine, kohandatud filter ja erifilter. Tingimusvormingu kasutamine. Sagedustabelid, statistilised funktsioonid. Diagrammid, kuupäevad ja kellaajad, kuupäevade aritmeetika, teksti funktsioonid, otsimine, vahekokkuvõted, valideerimine, lookup funktsioonid, Pivot-tabelid. VBA Protseduuri loomine, parandamine, käivitamine. VBA Editori kasutamine. Muutujate deklareerimine. IF-lause. Sisestus- ja väljastuslaused. Case-lause. VBA põhifunktsioonid. Kordused. Kuupäevade ja kellaaegade kasutamine. Massiivide kasutamine. Tehted stringidega. Alamprogrammid ja funktsioonid VBAs. Vormide kasutamine. Failide kasutamine andmete lugemiseks ja kirjutamiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb MS Excel kasutamise laiemaid võimalusi sh tabelarvutuse erinevaid tööriistu ja viise andmete analüüsimiseks;
- oskab töödelda ja analüüsida suuri andmehulki, samuti kasutada erinevaid Exceli funktsioone ning neid kombineerida arvutuste sooritamiseks;
- oskab iseseisvalt koostada lihtsamaid makrosid (alamprogramme) VBA-s;
- oskab otsida programmi vigu ning kontrollida programmi käike;
- oskab otstarbekalt kombineerida lindistatud ja käsitsi kirjutatud koodi;
- oskab koostada uusi kasutajafunktsioone ning kasutada neid Exceli töölehel.
Õppejõud
Maria Zeltser
space