Rakenduslik geomeetria (MLM6236.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6236.DT
vana ainekood
MLM6236
Õppeaine nimetus eesti k
Rakenduslik geomeetria
Õppeaine nimetus inglise k
Applied Geometry
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärk on tutvustada mõningaid geomeetria rakendusi ja seoseid arvutigraafikaga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Maatriksteisendused. Tasandi lükked, pöörded, liikumised, isomeetriad. Homoteetiad ja sarnasusteisendused. Ruumiliste kehade tasandil kujutamise põhiprobleeme. Täielikud ja mittetäielikud kujutised. Paralleelprojekteerimine, selle omadused. Paralleelprojekteerimise seos kujundite afiinsete omadustega. Monge´i meetod. Keha kaks- ja kolmvaated. Hulktahukate kujutamine ja lõigete konstrueerimine. Lõigu pikkus. Sirgete ja tasandite kujutamine. Teist järku joonte konstrueerimine. GeoGebra kasutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane:
Teab erinevaid tasanditeisendusi ja nende omadusi;
Oskab teha erinevate lihtsamate kujundite jooniseid;
Oskab jooniseid lugeda;
Teab põhilisi tõdesid ja meetodeid,
Oskab neid põhjendada ja rakendada.
Õppejõud
dots. Paul Tammela
space