Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse (MLM6195.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6195.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Analytic Geometry
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on anda üliõpilastele lühike ülevaade vektoritest, reeperist, sirgete ja tasandite võrranditest, ning nende omavahelistest seostest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seotud vektor ja vabavektor. Lineaartehted vektoritega. Vektorite skalaar-, vektor- ja segakorrutis. Sirgete võrrandid tasandil. Üleminek ühelt võrrandi kujult teisele. Analüütilise geomeetria põhiülesanded tasandil.Sirgete ja tasandite võrrandid ruumis. Sirgete ja tasandite vastastikused asendid. Polaarkoordinaadid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kasutada vektoreid planimeetria ja stereomeetria ülesannnete lahendamisel;
- oskab leida vektorite skalaar-vektor- ja segakorrutist, tunneb sirgete võrrandeid tasandil;
- tunneb sirgete ja tasandite võrrandeid ruumis;
- oskab lahendada analüütilise geomeetria ülesandeid punktide, sirgete ning tasanditega nii tasandil kui ka ruumis;
- tunneb lisaks ristkoordinaatidele ka polaarkoordinaate ja oskab üle minna ristkoordinaatidelt polaarkoordinaatidele ning vastupidi.
Õppejõud
lektor Tõnu Tõnso
space