Seminar I matemaatilise analüüsi ja/ või selle rakenduste valdkonnas (MLM6051.DT)
Õppeaine kood
MLM6051.DT
vana ainekood
MLM6051
Õppeaine nimetus eesti k
Seminar I matemaatilise analüüsi ja/ või selle rakenduste valdkonnas
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar in Mathematical Analysis and its Applications I
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda teadmised ja oskused matemaatilise analüüsi alaseks uurimistööks bakalaureuse tasemel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Uurimisprobleemi ja küsimuse püstitamine. Töö teema valiku alused Teema valiku protsess, teema täpsustamine ja sõnastamine. Eesmärgi ja ülesannete püstitamine. Nõuded bakalaureusetöö sisule. Nõuded bakalaureusetöö vormistamisele.
Iseseisev töö
Bakalaureusetöö teema valik ja eesmärkide täpsustamine. Töö uurimisprobleemiga.
Õppeaine õpiväljundid
Omandatakse elektroonilise teabeotsingu oskused;
Omandatakse ülevaade erinevatest uurimustest ning oskus kasutada erinevaid meetodeid;
Omandatakse teadmised ja oskus teema valikuks ja piiritlemiseks; uurimisprobleemi, küsimuse, eesmärgi ja ülesannete püstitamiseks; hüpoteesi püstitamiseks ja kontrolli võimalusteks;
Omandatakse ülevaade teadustöö liikidest, teadustööle esitatavatest sisulistest nõuetest ja vormistamisest.
Hindamismeetodid
Seminaritöö.
Õppejõud
Matemaatika osakonna õppejõud
Kohustuslik kirjandus
Krantz, S. G. 1997 A primer of mathematical writing: being a disquisition on having your ideas recorded, typeset, published, read, and appreciated , Providence (R.I.): American Mathematical Society;
Krantz, S. G. 2001 Handbook of typography for the mathematical sciences Boca Raton [etc.]: Chapman & Hall/CRC.