Praktika matemaatilise analüüsi ja/või selle rakenduste valdkonnas (MLM6050.DT)
Õppeaine kood
MLM6050.DT
vana ainekood
MLM6050
Õppeaine nimetus eesti k
Praktika matemaatilise analüüsi ja/või selle rakenduste valdkonnas
Õppeaine nimetus inglise k
Practice : Mathematical Analysis and/or Its Applications
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Omandada matemaatilise analüüsi valdkonda kuuluva bakalaureusetöö mingi probleemi analüütilise käsitlemise ning saadud tulemuste vormistamise ja esitlemise oskused.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seminaril esitletakse oma bakalaureusetöö tulemusi. Osaletakse seminaridel, kus esinevad teised õpingukaaslased. Bakalaureusetöö eelvariant vormistatakse.

Õppeaine õpiväljundid
Oskab vormistada oma bakalaureusetööd;
Tunneb ettekande esitlusmeetodeid.
Hindamismeetodid
Arvestus.
Õppejõud
dots Tatjana Tamberg
Kohustuslik kirjandus
Vastavalt bakalaureusetöö teemale.
Asenduskirjandus
Vastavalt bakalaureusetöö teemale.