Finantsmatemaatika (MLM6017.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6017.DT
vana ainekood
MLM6017
Õppeaine nimetus eesti k
Finantsmatemaatika
Õppeaine nimetus inglise k
Financial Arithmetic
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Finantsmatemaatika põhimõistete tutvustamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Liht- ja liitprotsent, intressid. Raha nüüdisväärtuse valem, selle rakendamine erinevates olukordades. Diskonteerimine. Rendised. Finantsrisk ja selle hajutamine. Majandusparameetrite piirväärtused. Finantskohustuste tagasimakse graafikud. Tulevikutehingud, optsiooonid. Kindlustuse annuiteedid. Elu- ja pensionikindlustus. Aktsiad ja pangakontod. Laenuportfell.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse lõpuks üliõpilane:
Teab baasteadmisi finantsmatemaatikast ja finantsmatemaatika tehnikatest;
Oskab lihtsamaid finantsmatemaatika ülesandeid lahendada ja teab millal ja kus neid praktikas kasutada.
Õppejõud
assistent Jüri Kurvits
space