Finantsmatemaatika (MLM6017.DT)
Õppeaine kood
MLM6017.DT
vana ainekood
MLM6017
Õppeaine nimetus eesti k
Finantsmatemaatika
Õppeaine nimetus inglise k
Financial Arithmetic
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Finantsmatemaatika põhimõistete tutvustamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Liht- ja liitprotsent, intressid. Raha nüüdisväärtuse valem, selle rakendamine erinevates olukordades. Diskonteerimine. Rendised. Finantsrisk ja selle hajutamine. Majandusparameetrite piirväärtused. Finantskohustuste tagasimakse graafikud. Tulevikutehingud, optsiooonid. Kindlustuse annuiteedid. Elu- ja pensionikindlustus. Aktsiad ja pangakontod. Laenuportfell.
Iseseisev töö
Loengute ja õppekirjanduse läbitöötamine, ülesannete lahendamine. Kodutööde lahendamine ja vormistamine. Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse lõpuks üliõpilane:
Teab baasteadmisi finantsmatemaatikast ja finantsmatemaatika tehnikatest;
Oskab lihtsamaid finantsmatemaatika ülesandeid lahendada ja teab millal ja kus neid praktikas kasutada.
Hindamismeetodid
Hinne kujuneb kontrolltööde, koduste tööde ja eksamitöö summana.

Õppejõud
assistent Jüri Kurvits
Asenduskirjandus
Capinski, M.; Zastawniak, T. 2004 Mathematics for Finance. Springer;
Shao, S. P.; Shao, L. P. (al 1998 palju väljaandeid) Mathematics for management and finance. South-Western College Publ.