Kvaliteedi süsteem laboris (MLK6925.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6925.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kvaliteedi süsteem laboris
Õppeaine nimetus inglise k
Quality System in Laboratory
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Keemilise analüüsi kvaliteedi saavutamise aluste ja metoodikate tutvustamine. Praktiliste oskuste arendamine sellel alal.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Analüütiliste andmete kvaliteedi üldised põhimõtted ja sellega seotud definitsioonid. Mõõtetulemuse määramatus. ISO meetod mõõtemääramatuse hindamiseks. Analüütiline meetod: valik ja definitsioonid. Meetodi valideerimine. Laborivarustuse ja –keskkonna valimine. Vigade allikad. Proovide tüübid ja kvaliteet. Proovide võtmise tehnikad. Analüüsi läbiviimine ja tulemuste esitamine. Laboritevahelised võrdlusmõõtmised. z-arvu arvutamine. Sertifitseeritud võrdlusmaterialid. Kvaliteedikontrolli ja kvaliteedi tõestamise regulatoorsed aspektid. Dokumenteerimine. Laboratooriumite akrediteerimine. Praktiliste tööde läbiviimine kvaliteedi hindamiseks ja vigade allikate väljaselgitamiseks ning vastava andmetöötluse tutvustamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab korrektselt ette valmistada ja läbi viia mõõtmisi ning likvideerida jääke keemialaborites;
- oskab hinnata ja tõestada kvaliteeti;
- oskab kasutada vastavaid statistilisi meetodeid;
- oskab kasutada Excelit ning on täiendanud protokollide vormistamise oskust.
Õppejõud
PhD Kert Martma, MSc Kadri Saluri
space