Tänapäeva keemia (MLK6917.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6917.LT
vana ainekood
MLK6917
Õppeaine nimetus eesti k
Tänapäeva keemia
Õppeaine nimetus inglise k
Modern Chemistry
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda teadmised põhisuundumustest tänapäeva keemias.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keemia tänapäevane määratlus ja funktsioon. Põhisuundumused tänapäeva keemias. Fundamentaal- ja rakendusteadus. Struktuuriteooriate roll. Eelistrendide ülevaatlik käsitlus, põhisuundade analüüs. Keemia roll viimaste aastakümnete materiaalkultuuris. Uudsete tehisühendite põhiklassid. Keemia eelissuundumused viimasel kümnendil. Kaasaegsete analüüsimeetodite võrdlev analüüs. Keemia infosüsteem. Keemia humanitaarne ja kulturoloogiline aspekt.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab tänapäeva keemia põhisuundumusi;
- suudab mõista keemia põhiteooriaid ja nende kujunemist;
- oskab kasutada keemia infosüsteemi;
- suudab planeerida keemia laboriuuringute strateegiat loodusteaduste valdkonnas.
Õppejõud
dotsent Kalle Truus
space