Organisatsiooni keskkonnajuhtimise alused (MLJ6119.LT)
space
Õppeaine kood
MLJ6119.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Organisatsiooni keskkonnajuhtimise alused
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Environmental Management Systems
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada teadmiste omandamist ettevõtete juhtimise ja keskkonnakaitse seostest ja neis kasutatavatest keskkonnajuhtimisvahenditest ning saada elementaarsed oskused nende rakendamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ettevõtte juhtimine. Säästva arengu põhimõtete ja ettevõtete keskkonnajuhtimise seos. Turud, efektiivsus ja ökoefektiivsus. Õiguslik reguleerimine. Käsu- ja kontrollivahendid. Vabatahtlikud kohustused ja standardid. Partnerlus võimude, huvigruppidega ja avalikkusega. Keskkonnamõju hindamine. Keskkonnasõbralik tootedisain. Keskkonnajuhtimissüsteemid. Olelusringi analüüs (LCA), Riskianalüüs. Puhtam tootmine. Eco-marketing. Eco-accounting. Keskkonnamärgised. Keskkonnajuhtimissüsteemid. Olelusringi analüüs (LCA), Riskianalüüs. Puhtam tootmine. Eco-marketing. Eco-accounting. Keskkonnamärgised. Iseseisev töö hõlmab kohustusliku kirjanduse lugemist ja grupitööna keskkonnajuhtimissüsteemi elementide koostamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab seletada keskkonnajuhtimise osa organisatsiooni juhtimisüsteemis;
- suudab demonstreerida teadmisi keskkonnajuhtmise vahendite ja põhimõtete kohta;
- oskab kasutada põhilisi keskkonnakorralduse vahendeid;
- on võimeline tulemuslikult osalema keskkonnajuhtimissüsteemi ülesehitamises ja toimimas hoidmises;
- oskab läbi viia keskkonnajuhtimisüsteemi siseauditit.
Õppejõud
Piret Vacht, PhD
space