Eesti geosüsteemide ökoloogia (MLG7002.LT)
space
Õppeaine kood
MLG7002.LT
vana ainekood
MLG7002
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti geosüsteemide ökoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Ecology of Estonian Geosystems
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused teadmiste kujunemiseks erinevate Eesti geosüsteemide kohta. Toetada geosüsteemi eriosade vaheliste seoste süvendatud analüütilise arusaama teket. Soodustada diskussioonivõime arendamist. Toetada lokaalsena käsitletava üldistamisoskust regionaalsete ja globaalsete probleemide mõistmiseks ning arendada lahenduste väljapakkumise oskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade erinevatest Eesti geosüsteemidest: veelised märgalad (jõed, järved), maismaalised märgalad (sood, rannikumärgalad e. passiivses arengus olevad rannad), aktiivsed rannad, väikesaared, kõrgustikud ning vahelduva reljeefiga alad, lauged mittemärgalalised loodusmaastikud, suure inimmõjuga geosüsteemid (asulad, kaevandus- ja tööstusalad) jms.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised Eesti geosüsteemidest ning nende maastikuökoloogilisest funktsioneerimisest. Suutlikkus analüütiliselt arutleda erinevate geosüsteemide teemadel. Oskus geosüsteemis toimuva käsitlemisele maastikuökoloogiapõhiselt läheneda.
Õppejõud
Reimo Rivis, dotsent (vastutav õppejõud); MLI õppejõud ja ÖI teadurid
space