Üldise maateaduse alused (MLG1011.LT)
space
Õppeaine kood
MLG1011.LT
vana ainekood
MLG1011
Õppeaine nimetus eesti k
Üldise maateaduse alused
Õppeaine nimetus inglise k
The Basics of General Geography
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada arusaam planeet Maa kujunemisest, asendist maailmaruumis ning Maa peamistest iseärasustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Geograafia mõiste, geograafiliste teaduste süsteem ja selle üldmõisted. Maa asukoht Universumis ja Päikesesüsteemis. Maa kui planeedi areng ning olulisemad parameetrid. Üldisemad geograafilised seaduspärasused Maa sfäärilise ehituse kontseptsioonist lähtudes. Geosfääride käsitlus atmosfäär, hüdrosfäär, litosfäär, pedosfäär ja biosfäär - antakse ülevaade nende määratlustest, ulatusest, ehitusest ning omadustest. Geosfääride vahelised suhted ning maastikulise sfääri terviklikkus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Valdavalt loengud, iseseisva tööna valmistatakse kirjandusallikate põhjal ette seminarides toimuvaks aruteluks.
Õppejõud
dots J.Jõgi, dots E.Karofeld, dots U.Ratas
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space