Mikrobioloogia (MLB7004.LT)
space
Õppeaine kood
MLB7004.LT
vana ainekood
MLB7004
Õppeaine nimetus eesti k
Mikrobioloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Microbiology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada teadmisi mikroorganismide esinemisest ümbritsevas keskkonnas, nende vajalikkusest ja kaitsest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Mikroorganismide sise- ja välisehitus, keskkonnatingimuste mõju mikroobidele, nende levik looduses, roll aineringetes ja toiduahelates. Ülevaade erinevatest füsioloogilistest ja süstemaatilistest mikroobirühmadest. Aeroobne ja anaeroobne hingamine. Inimese, loomade ja taimede normaalne mikrofloora, patogeneesi mehhanismid. Mikroobid biotehnoloogias.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Arusaamine mikroobide mitmekesisusest ümbritsevas keskkonnas.
Oskus diferentseerida liigiliste tunnuste alusel taksonoomilisi kategooriaid.
Arusaamine mikroorganismide vajalikkusest biotaastootmises.
Õppejõud
lekt Kairi Tammoja
space