Säästev Läänemere piirkond (MLB6004.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6004.LT
vana ainekood
MLB6004
Õppeaine nimetus eesti k
Säästev Läänemere piirkond
Õppeaine nimetus inglise k
A Sustainable Baltic Region
Õppeaine maht EAP
7.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada integreeritud arusaama kujunemist Läänemere piirkonna keskkonnaprobleemide ning piirkonna arengu küsimuste kohta.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus viiakse läbi programmi The Baltic University raames, koordinaatoriks Uppsala Ülikool (Rootsi). Säästva arengu teooria. Ühiskonnad ja inimese ökoloogia. Energiapoliitika. Ainevoog ja geokeemilised ringed. Materjali taaskasutus. Säästev põllumajandus ja metsandus, võimalused end pikka aega ära toita. Säästev tööstus ja tootmine. Säästev transport. Säästlikud elamud ja regionaalne infrastruktuur. Säästev majandus. Eetika ja õigus - tulevikuvalikute reeglid. Säästva arengu poliitika. Kursuse juurde kuuluvad ingliskeelsed trükised, videofilmid ja täiendmaterjalid Internetis. Eestikeelsed sissejuhatavad loengud ning seminarid. Eksamile pääsemise eelduseks on posterettekande koostamine ja edukas kaitsmine. Eksami sooritajad saavad Uppsala Ülikoolist vastava sertifikaadi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab keskkonnaküsimuste puhul eristada loodus-, sotsiaalse- ja majanduskeskkonnaga seotud aspekte;
- oskab võrrelda majandamise viise jätkusuutlikkuse seisukohast;
- oskab selgitada jätkusuutlike tegevuste rakendamise põhimõtteid kogukondades.

Õppejõud
dots Tiina Elvisto
space