Algoritmid ja andmestruktuurid (MII6012)
space
Õppeaine kood
MII6012
vana ainekood
MII6012
Õppeaine nimetus eesti k
Algoritmid ja andmestruktuurid
Õppeaine nimetus inglise k
Algorithms and Data Structures
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused baasteadmiste kujunemiseks ning põhimõistete omandamiseks olulisematest andmestruktuuridest, nende abil lahendatavatest probleemidest ning andmestruktuuridel töötavatest algoritmidest
Toetada algoritmide analüüsimise ning kasutusoskuse kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Dünaamilised nimistud. Lineaarsed andmestruktuurid – pinu, järjekord, ringjärjekord ja dekk, nende realiseerimise viisid. Puu. Kahendpuu. Puude realiseerimine. Põhilised algoritmid puudel. Graaf. Graafide realiseerimine. Põhilised algoritmid graafidel - laiuti ja sügavuti otsimine, lühim tee, topoloogiline sorteerimine. Algoritmide keerukuse analüüsimine. Keerukusklassid. Algoritmimise strateegiad: algoritmid jõumeetodil, ahned algoritmid, jaga-ja-valitse, algoritmid tagurdusmeetodil, dünaamiline programmeerimine. O(N^2) ja O(N*log N) sorteerimisalgoritmid. Otsimine. Otsimiskahendpuu. AVL-puu. Puna-mustpuu. B-puu. Paisktabel. Paiskfunktsioonid. Kollisioonid ja nende lahendamine.
Iseseisvalt tuleb lahendada kolm probleemi ning lahendused esitada kontrollimiseks. Vajaduse korral toimub iseseisvate tööde teemal vestlus.


Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised algoritmide analüüsimisest, hindamisest ning sellega seotud mõistetest
Teadmised dünaamilistest ja staatilistest andmestruktuuridest ning nendel rakendatavatest algoritmidest.
Oskus analüüsida algoritme ja määrata nende efektiivsust.
Valmidus valida sobivat andmestruktuuri ja algoritmi sõltuvalt olukorrast.Õppejõud
lekt. Inga Petuhhov
space