Programmeerimine II (MII6010)
space
Õppeaine kood
MII6010
vana ainekood
MII6010
Õppeaine nimetus eesti k
Programmeerimine II
Õppeaine nimetus inglise k
Programming II
Õppeaine maht EAP
4.5
Kontrollivorm
hindeline arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Peaaine. Anda ülevaade programmeerimiskeelest C ning selle kasutamisest tarkvaraarenduses.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
C kujunemise ajalugu ja kasutusvaldkonnad. Programmil loomise etapid ja käik. Preprotsessor. Kompilaator. Linker. Objektmoodulid ja teegid. Käsurea kompilaatorid, integreeritud arenduskeskkonnad ja RAD-süsteemid. C andmetüübid. C operaatorid. Globaalsed ja lokaalsed muutujad. Sümbolkonstandid. Massiivid. tehted muutujate ja konstantidega. Funktsiooni mõiste C-s. Funktsiooni prototüüp. Päisfailid. Sisend-väljundfunktsioonid. Silmused ja tingimuslaused. Viidad. Viitade aritmeetika. Stringid kui sümbolite masiivid. Stringifunktsioonid. Failioperatsioonid. Käsurea parameetrite kasutamine programmis. Dünaamiline mälukasutus. Struktuurid. Rekursioon, rekursiivsed funktsioonid. Tütarprotsesside loomine. Protsesside asendamine. CGI programmide loomine. Kolmanda osapoole API kasutamine C-s. Andmebaasirakenduste loomine kolmanda osapoole API toel. Võrgurakenduste loomine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Loengud, praktikumid. Prakikumide käigus lahendatakse programmeerimisülesandeid, mis vastavad läbitud teemadele. Ülesanded iseseisvaks lahendamiseks.

Õppejõud
lekt. Marek Kusmin
space