Tarkvaratehnika (MII6009)
space
Õppeaine kood
MII6009
vana ainekood
MII6009
Õppeaine nimetus eesti k
Tarkvaratehnika
Õppeaine nimetus inglise k
Software Engineering
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
hindeline arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste ja oskuste kujunemiseks kasutajate nõudmistele vastava tarkvarasüsteemi efektiivsest ülesehitamisest.
Toetada ülevaate kujunemist tarkvaraarenduse meetoditest, protsessist ja selleks kasutatavatest tehnilistest vahenditest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tarkvara kavandamise mõisted ja printsiibid. Kavandamise mustrid. Struktuurne ja objektorienteeritud kavandamine. Korduvkasutatavus. Tarkvara elutsükli mudelid. Süsteemi ja kasutajate vajaduste analüüs ja spetsifitseerimine. Tarkvara kavandamine, realiseerimine, testimine, hooldamine. Meetodid ja protsessid tarkvara arendamisel. Tarkvaraprotsessi hindamine. Vahendid tarkvarasüsteemi modelleerimiseks erinevatest vaatenurkadest. Tarkvaraarenduseks kasutatava tarkvara võimalused.
Iseseisev töö seisneb referaadi koostamises tarkvaraarendusega seotud teemal ja selle ettekandmises ning tundides antavate erinevate ülesannete lahendamises.Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised tarkvaratehnika mõistetest, protsessidest ja elutsükli erinevatest etappidest ning arendusmetoodikatest.
Suutlikkus analüüsida erinevaid probleemide valdkondi ning kasutada tulemuste esitamiseks UML-i skeeme, lähtudes kindlast arendusmetoodikast.
Oskus kasutada analüüsi läbiviimiseks ning tulemuste esitamiseks tarkvaralisi vahendeid.


Õppejõud
lekt. Inga Petuhhov
space