Disaini teooria ja metodoloogia (MGA01)
space
Õppeaine kood
MGA01
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Disaini teooria ja metodoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Design Theory and Methodology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Andreas Papallas (õpetamise keel: inglise keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade rakendusuuringu meetoditest ja nende rakendamise võimalustest inimese-arvuti interaktsiooni projektides. Kursus keskendub disaini ja arendusprotsessi hägusal esiotsal. Kursuse raames viivad tudengid läbi rakendusuuringu projekti, et välja selgitada võimalusi kasutajaliideste, teenuste ja toodete arendamiseks. Arendusele keskendutakse teistes õppekava ainetes (nt. Interaktsioonidisaini meetodid).
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus käsitleb:
Uuringute rolli disainiprotsessis ja rakendusuuringute maastikku (nt. rakenduslik etnograafia, genereeritav rakendusuuring, kriitiline disain)
Rakendusuuringu projekti kavandamine (eesmärkide määramine, uurimisküsimused, ajakava, osalejad, tulemused)
Rakendusuuringu ettevalmistamine ja läbiviimine (generatiivsed sessioonid, intervjuud, andmete kogumine)
Ülevaate kvalitatiivsest analüüsist (kvalitatiivsete andmete käsitlemine)
Tulemuste kontseptualiseerimine ja kommunikeerimine (persoonad, kommunikeerimise töötoad)

Kursus koosneb loengutest ja praktilistest sessioonidest.

Tegevused on jagatud 7 sessiooni vahel ning igaühes keskendutakse kindlatele teemadele.

Kursuse edukaks pääsemiseks peaksid tudengid individuaalselt:
Osalema kontakttundides;
Viima läbi arendusuuringu projekti 3-5 liikmelises meeskonnas;
Esitama kirjaliku kokkuvõtte arendusuuringu projektist;
Kirjeldama oma panust rühmaprojekti.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on teadlik rakendusuuringu meetodite valikust (nt. vaatlus, tegemise tööriistad, intervjuud);
- oskab kavandada ja läbi viia rakendusuuringut ja edukalt analüüsida kogutud andmeid;
- oskab kommunikeerida oma järeldusi ja tõlgendada neid uuteks mõisteteks, mida saaks kasutada toodete ja teenuste loomisel.
Õppejõud
Andreas Papallas
space