Interaktsioonidisain
space
Õppekava kood
DTIDM.DT
Õppekava kuraator
Sonia Claudia da Costa Sousa
HTMi õppekava kood
214443
Õppekavaversiooni kood
DTIDM/21.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Interaktsioonidisain
Õppekava nimetus i.k.
Interaction Design
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppekavagrupp
informaatika ja infotehnoloogia
Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
tehnikateaduse magister
Õppekava eesmärgid
Õppija omandab süvendatud teadmised ja oskused kasutajauuringute, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on teadlik tehnikatest, mis on vajalikud disainimaks ja arendamaks hõlpsasti kasutatavaid, atraktiivseid ning põhjalikult läbimõeldud tarkvararakendusi ja tehnilisi süsteeme Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Lõpetamiseks peavad üliõpilased sooritama kõik kursused ning kirjutama ja kaitsma magistritöö inglise keeles.
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Erialaained
78.0
Praktika
12.0
Lõputöö
30.0
Kokku
120.0
space
space
space
space