Hispaania keel A1 (LCS6112.HT)
space
Õppeaine kood
LCS6112.HT
vana ainekood
LCS6112
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania keel A1
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish A1
Õppeaine maht EAP
8.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused hispaania keele häälduse omandamiseks, kuulamisoskuse arendamiseks;
Luua eeldused grammatikaalaste algteadmiste omandamiseks;
Luua eeldused baassõnavara omandamiseks;
Toetada suhtlemisalaste oskuste arendamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse põhiline sihtgrupp on EHI romanistika tudengid, kuid sobib teistele nullist algajatele
Suur rõhk hispaania keele grammatikareeglitele ja igapäevaelus kasutatavale sõnavarale: ülevaade hispaania keele hääldusest ja grammatikast, mis võimaldaks igapäevastes kõnesituatsioonides toime tulla;
Põhisõnavara omandamine vastavalt temaatikale. Vestlused olmeteemadel;
Kuulamisharjutused, kirjalikud ülesanded;
Praktikumid, iseseisev- ja rühmatöö.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilasel on algteadmised hispaania keele grammatikast ja hääldusest;
Baassõnavara omandatud, ta suudab aru saada hästiartikuleeritud ning lihtsamatest igapäevavestlustest;
Suudab rakendada algteadmisi lihtsamates kõnesituatsioonides;
Oskab rakendada algteadmisi grammatikaharjutustes.
Suudab sooritada A1 tasemeeksami.
Õppejõud
Juan Carlos Monroy
space