Prantsuse keel edasijõudnutele B2 (LCF6222.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6222.HT
vana ainekood
LCF6222
Õppeaine nimetus eesti k
Prantsuse keel edasijõudnutele B2
Õppeaine nimetus inglise k
French (Advanced)
Õppeaine maht EAP
8.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursus on mõeldud tudengitele, kelle keeletase vastab B1 tasemele. Keeleõpe on eesmärgiga valmistuda B2 tasemeks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse jooksul omandatakse järgmised kompetentsid: oskus väljenduda grammatiliselt õigesti igapäevateemadel, jutustada ümber, kuulata ja kirjutada üles keskmise raskusega teksti, vastata selle raames küsimustele ja arendada teemat, argumenteerida rikkaliku sõnavaraga, vallata kõiki grammatika põhiteemasid, mõista kesmise raskusega korralikult artikuleeritud teksti selle detailides.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised prantsuse keele foneetikast sõnavarast, morfoloogiast, süntaksist;
Oskus rakendada neid teadmisi praktikas vastavalt B1 taseme nõudmistele;
Suutlikkus läheneda võõrkeelele filoloogilisest aspektist;
Suutlikkus sooritada B2 tasemeeksam.
Õppejõud
Kristiina Rebane
space