Erialane inglise keel C1.1 Vestluskursus (LCE7321.HT)
space
Õppeaine kood
LCE7321.HT
vana ainekood
LCE7321
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane inglise keel C1.1 Vestluskursus
Õppeaine nimetus inglise k
English for Special Purposes C1.1 Conversation
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tugiaine. Kursus on mõeldus üliõpilastele, kelle inglise keele oskus vastab Euroopa Keeleoskusnõuete skaala tasemele C1. Keeleoskuse omandamine, mis suures osas vastab Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi tasemele C2. Teaduskeelele omase stiili omandamine.Erialale spetsiifilise terminoloogia omandamine inglise keeles.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kõigi nelja võõrkeele osaoskuse (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) integreeritud arendamine juhindudes Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete skaala C2 sisust. Kursuse põhirõhk on suulise kommunikatiivse kompetentsuse arendamisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab keerukaid ettekandeid ja tele- või raadiosaateid;
- saab aru keerukatest tekstidest ja erialastest artiklitest;
- oskab oma seisukohti ladusalt väljendada ja põhjendada;
- oskab struktureeritult analüüsida erialaga seotud teemavaldkondi.
Õppejõud
David Maxwell
space