Erialane inglise keel II (LCE6522.HT)
space
Õppeaine kood
LCE6522.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane inglise keel II
Õppeaine nimetus inglise k
English for Special Purposes II
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Kevin Patrick Molloy (õpetamise keel: eesti keel)
Amitie Lee (õpetamise keel: inglise keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Erialase sõnavara laiendamine, erialaste lugemisstrateegiate omandamine, kuulamis- ja suulise eneseväljendusoskuse arendamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erialase keeleoskuse tõstmine. Erialase inglise keele omandamine ja vastava terminoloogiaga tutvumine.
Üldkeeleoskuse saavutamise lõpptase: lugemisoskus C1.1 tasemel, kuulamis- ja kõnelemisoskus C1.1 tasemel, kirjutamisoskus C1.1 tasemel. Ainekursusele registreerumise eeldus on inglise keele oskus B2.2 tasemel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab erialaseid ettekandeid ja esitlusi;
- saab aru erialastest tekstidest;
- oskab vestelda kasutades erialaseid termineid;
- kasutab kirjutades erialast terminoloogiat;
- oskab kasutada keerukaid keelestruktuure.
Õppejõud
Paul Rüsse
space