Erialane inglise keel I (LCE6521.HT)
space
Õppeaine kood
LCE6521.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane inglise keel I
Õppeaine nimetus inglise k
English for Special Purposes I
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Erialase sõnavara laiendamine, erialaste lugemisstrateegiate omandamine, kuulamis- ja suulise eneseväljendusoskuse arendamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erialase keeleoskuse tõstmine. Erialase inglise keele omandamine ja vastava terminoloogiaga tutvumine. Üldkeeleoskuse saavutamise lõpptase: lugemisoskus B2 tasemel, kuulamis- ja kõnelemisoskus B2 tasemel, kirjutamisoskus B2 tasemel. Ainekursusele registreerumise eeldus on inglise keele oskus B1.2 tasemel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru kõnedes ja ettekannetes esinevatest üldseisukohtadest erialasel teemal;
- tekstis tunneb ära erialased terminid;
- oskab vestelda kasutades erialaseid termineid;
- kirjutades oskab põhjendada oma seisukohta kasutades erialaseid termineid;
- oskab kasutada keerukamaid keelestruktuure.
Õppejõud
Paul Rüsse
space