Robootika algkursus (KUT6218.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6218.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Robootika algkursus
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Robotics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse käigus omandatakse baasteadmised robootika ja mehhatroonika süsteemide loomiseks. Üliõpilased tunnevad põhilisi automaatikas ja robootikas kasutatavatest anduritest ning nende tööpõhimõtet.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktikumide käigus õpitakse robootikasüsteeme disainima ning LEGO MINDSTORMS NXT roboteid programmeerima NXT-G ja NXC keeles.
Töö õpikuga ja sellele järgnevate enesekontrolli testidega toimub e-õppekeskkonnas https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=8245
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tutvub graafilise programmeerimise NXT-G keskkonnaga ning õpib tundma lihtsamaid algoritme.
- oskab NXT aju juhtida nuppude abil
- oskab kasutada LEGO komplekti kuuluvaid andureid.
- oskab kasutada mootoreid.
- oskab roboteid kasutada andmete kogumisel.
-tutvub tekstilise programmeerimise NXC keskkonnaga
Õppejõud
Tiit Kobrusepp
space