Materjaliõpetus (KUT6217.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6217.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Materjaliõpetus
Õppeaine nimetus inglise k
The Study of Materials
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- Omandada oskus määrata makroskoopiliste tunnuste põhjal Eestis looduslikult ja maailmas enamlevinud puiduliike.
- Omandada erialane oskussõnavara.
- Kujundada teadmised eristamaks erinevaid konstruktsioonimaterjale ja valmisolek neid kasutada oma praktilises töös.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Esimene pool: ülevaade puidust, kui tarbematerjalist. Puidu ehitus, rikked, liigid, kuivatamine, hoidmine, vääristamine, mõõtmine ja mahuarvutused. Iseseisva töö kirjutamine puidust ja puudega seonduvast eesti rahvakultuuris.
Teine pool: ülevaade erinevatest metallidest, konstruktsioonimaterjalidest ja nende omadustest. Metallide tootmine ja taaskasutus. Iseseisva töö kirjutamine metallist ja metalliga seonduvast eesti rahvakultuuris.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab määrata visuaalselt kodumaiseid puiduliike;
- oskab ära tunda ja klassifitseerida puidurikkeid;
- suudab hinnata sae- ja metsamaterjali kvaliteeti;
- oskab eristada ja määrata enamlevinumaid metalseid materjale;
- teab metallide üldisi tehnilisi ja füüsikalisi omadusi;
- oskab valida praktiliseks tööks sobivat materjali.
Õppejõud
Aron Lips, MA
Lisainfo
Ettekande koostamine pikkusega 15-20 min. Klotside kogu koostamine. Suuline eksam ja test.
space