Tarbimine ja tehnoloogiad kodumajapidamises (KUT6142.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6142.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tarbimine ja tehnoloogiad kodumajapidamises
Õppeaine nimetus inglise k
Consumption and Technologies in Household
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade puhastusmeetoditest, puhastusvahenditest ning –seadmetest. Kujundada arusaam ergonoomikast ja selle tähtsusest korrastustööde organiseerimisel. Anda oskus tekstiilide korrashoiust ning kodumasinate tööpõhimõtetest, kasutamisest ja valikuprintsiipidest järgides keskkonnasäästlikke põhimõtteid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ergonoomika ja korrastustööde organiseerimine. Puhastusmeetodid, puhastusvahendid ja seadmed. Puhastusainete keemiline koostis, klassifikatsioon ja kasutamine. Ohutusnõuded. Erinevate pindade ja materjalide korrashoid. Rõivaste, kodutekstiilide ja jalanõude korrashoid ning hooldus. Tekstiilidele tehtavad järeltööd. Kodumasinad, nende tööpõhimõte, kasutamine, hooldus ning valikuprintsiibid. Keskkonnasäästlik käitumine ja tarbimine kodumajapidamise organiseerimisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab puhastusainete põhikomponente ning nende funktsioone;
- oskab valida sobivaid puhastusaineid, vahendeid ning meetodeid erinevate pindade ning tekstiilide puhastamisel;
- teab ja oskab valida keskkonnasäästlikke lahendusi kodumajapidamise organiseerimisel;
- orienteerub nüüdisaegses kodutehnika valikus, oskab kasutada ja hooldada erinevaid kodumasinaid.
Õppejõud
Tiina Vänt, MA
Lisainfo
Õpimapi koostamine kursuse käigus antud iseseisvatest töödest.
Kirjalik eksam
space