Toidukeemia ja -töötlemise alused (KUT6106.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6106.LT
vana ainekood
KUT6106
Õppeaine nimetus eesti k
Toidukeemia ja -töötlemise alused
Õppeaine nimetus inglise k
Fundamentals of Food Chemistry and Food Processing
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada arusaam toiduainete töötlemisel toimuvatest protsessidest ning toitainetes toimuvatest muutustest, teadvustada toidu kvaliteeti määravad tegurid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Toiduainete keemiline koostis. Toidu töötlemisel kulgevad protsessid. Vesi toiduainetes. Toiduvalkude, -rasvade ja süsivesikute üldomadused. Füüsialised ja keemilised muutused toiduvalmistamisel. Toitainete kadu mõjutavad tegurid. Toidurasvade räästumine. Toiduhapped jm lisandid. Ensüümid toiduainete töötlemisel.Toiduainete kaod toidu toorme töötlemisel ja toiduvalmistamisel, kadusid mõjutavad tegurid.
Iseseisev töö: laboratoorsete tööde protokollide koostamine ja kaitsmine; ainelase kirjanduse läbitöötamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb toiduainete käsitlemisel toimuvaid protsesse ja neid mõjutavaid tegureid;
- oskab hinnata töötluse mõju toitainetele, vähendada kadusid toidu valmistamisel ja toiduainete säilitamisel;
- oskab toidukeemia alaseid teadmisi praktikas rakendada.
Õppejõud
Tiina Lõugas
space