Erialane rakenduslik tegevus (KUT6049.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6049.LT
vana ainekood
KUT6049
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane rakenduslik tegevus
Õppeaine nimetus inglise k
Applied Activities in the Area of Specialisation
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Omandatud erialaste teadmiste ja oskuste rakendusvõimaluste kogemine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tegevuse sisuks on osalemine käsitöö temaatikaga seotud avalikkusele suunatud ürituse (messi, töötoa, näituse, erialaringi vms) organiseerimisel ja läbiviimisel. Üliõpilane kasutab ülesannete täitmisel erialaõpingute käigus omandatud teadmisi ja oskusi, koostab tegevuskava, kalkulatsiooni, teostab kavandatu praktikas ning koostab protsessi aruande.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teadvustab käsitöö rolli ühiskonnas laiemalt;
- tunneb ürituse korraldamise aluseid ning oskab nendele tuginedes tööd planeerida ning praktilist tegevust läbi viia;
- oskab teostatut analüüsida ja presenteerida.
Õppejõud
Tiia Artla
space