Käsitööesemete kunstiline kujundamine (KUT6031.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6031.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Käsitööesemete kunstiline kujundamine
Õppeaine nimetus inglise k
Handicraft Design and Composition
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- Luua eeldused vaba loomingulise ja tehnilise kujundusalase väljendusoskuse kujunemiseks, seostamaks loova idee esitlusgraafilist väljendust kavandis eseme praktiliseteostusega materjalis;
- kinnistada erialased teadmised ja oskused tootearendusprotsessis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpitakse käsitööesemete kavandites oma loovaid ideesid arusaadavalt väljendama, kasutades erinevaid esitlusgraafilisi võimalusi. Valitud graafiline mustrijoonis kujundatakse arvutis 5D Embroidery tarkvara võimalusi kasutades tikandiks ning teostatakse kompuutertikkimismasina abil.

Seminarides osaletakse oma ideede ja loovtööks kogutud inspireeriva materjali esitlustega.
Kursuse kontaktpäevadel toimuvates loengutes ja praktikumides toimub pidev uue materjaliga tutvumine paralleelselt loovülesannete analüüsiga ja viimistlemisega. Kõik kujundustööd kogutakse õpimappi.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- läheneb loovalt konkreetsetes tehnikates ja materjalivalikutes käsitööesemete kunstilisele kujundamisele;
- omandab kavandite kompositsioonilise ja graafilise teostamise oskused ning tehnikad;
- esitab oma ideed arusaadavalt viimistletud kavandite kujul;
- määratleb, analüüsib, võrdleb erinevate käsitöö materjalide omadusi, kvaliteeti, töödeldavust;
- loob mustrijoonisest tikkimistarkvara abil masintikandi tööjoonised, faili ning teostab tikandid.
Õppejõud
Tiia Artla, Ann Ojaste
Lisainfo
Iseseisev töö:
1. Portfolio koostamine;
2. pidev vastava kirjanduse ning näitmaterjaliga tutvumine;
3. materjali kogumine seminaride ettekanneteks;
4. esitlustööde viimistlemine;
5. ainekursust hõlmavate praktiliste kujundustööde teostamine toimub koos süstemaatilise isikliku konsulteerimisega õppejõu juures.
Eksam – kavandite ja praktiliste harjutustööde portfoolio, hinne kujuneb teostatud tööde koondhindena.
space