Lapitehnika erikursus (KUT6014.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6014.LT
vana ainekood
KUT6014
Õppeaine nimetus eesti k
Lapitehnika erikursus
Õppeaine nimetus inglise k
Patchwork
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Lapitehnika temaatikast ülevaate saamine;
terminoloogia ja peamiste tehnoloogiliste võtete omandamine

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õmblustehnoloogia
Ülevaade lapitehnikast, selle ajaloost. Materjalide ja töövahendite valik. Põhiteadmised, -mõisted ja töövõtted lapitehnikast. Harjutustööde teostamine. Loovtööde kavandamine ja valmistamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised tekstiili erinevatest modelleerimise võimalustest,
Teadmised lapitöö kui erilise tehnoloogia kujunemisest;
Oskus kasutada erinevaid õmblustehnoloogilisi võtteid.
Õppejõud
õpetaja Anne Hein
space