Kaasaegse kunsti seminar II (KUA6049.FK)
space
Õppeaine kood
KUA6049.FK
vana ainekood
KUA6049
Õppeaine nimetus eesti k
Kaasaegse kunsti seminar II
Õppeaine nimetus inglise k
Contemporary Art Seminar II
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Analüüsida jätkukursuse raames kaasaegse kunsti probleeme. Eristada pealtnäha sarnaseid kunstijuhtumeid. Hinnangu probleem, julgus kujundada oma hinnangut, võrrelda erinevaid hinnanguid, analüüsida nende tekke tagamaid (ideoloogia, filosoofilised koolkonnad, hindaja enda teadmiste tase).
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Jätkatakse kaasaegse kunsti seminari programmi. Iga üliõpilane jätkab oma näitusepäeviku täitmist. Külastatakse reaalaja näitusi (valikut neist) kas individuaalselt või grupiga. Üliõpilaste esinemised ja ettekanded. Kohtutakse kunstnike või kunstiteadlastega, kes seostuvad reaalajas aktuaalsete sündmuste või probleemidega. Diskussioonid külalisesinejaga. Kunstieluga seonduvate tekstide lugemine ja arutamine. Kuna nimetatud kursus sõltub reaalajas toimuvatest konkreetsetest näitustest, on sellesse programmeeritud teatav loomingulisus ja nn kiirreageerimine.
Kursuse jooksul täiendatakse näitusepäevikut, mis dokumenteerib üliõpilase arengut ja kunstiarusaama avardumist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Aine läbinud üliõpilane:
Omab teadmisi reaalajalisest kunstielust ja selle kontekstidest nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil;
Omab isiklikku kogemust elavate kunstnikega suhtlemisest jms;
Omab julgust oma arvamuse kujundamiseks ja väljendamiseks.
Õppejõud
dots Heie Treier
space