Kommunikatsiooni- ja meediateooriad (KOR6131.FK)
space
Õppeaine kood
KOR6131.FK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kommunikatsiooni- ja meediateooriad
Õppeaine nimetus inglise k
Communication and Media Theories
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Andres Kõnno (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada peamisi klassikalisi ja kaasaegseid meedia- ja kommunikatsiooniteooriaid, nende põhimõistete tähendusi, selgitada meedia- ja kommunikatsiooni rolli nüüdisaegses ühiskonnas ning tema osa kultuuri kujunemises. Luua eeldused mõistmaks nende teooriate seost teiste sotsiaalteadustega ning aidata kaasa interdistsiplinaarse mõtlemise kujunemisele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel omandatakse kohustusliku kirjanduse põhjal ülevaade kommunikatsiooni ja meedia teoreetilistest alustest, erinevatest koolkondadest ja arengutest. Läbi kursusel tehtavate praktiliste tööde õpivad tudengid teooriate tundmist rakendama praktiliste ülesannete lahendamisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab peamisi meedia- ja kommunikatsiooniteooriaid, nende põhimõisteid ja -probleeme;
- oskab eristada kommunikatsiooniprotsessi erinevaid positsioone meediakommunikatsioonis ja sõnumi liike;
- orienteerub avalikkuse, avaliku arvamuse ja meedia mõju käsitustes ning mõistab meedia mõju protsessi;
- oskab rakendada omandatud teadmisi praktilises tegevuses: reklaamis, suhtekorralduses, integreeritud turunduskommunikatsioonis, ajakirjanikutöös ja poliitilises kommunikatsioonis ja mujal;
- on omandanud vajalikud oskused bakalaureuse taseme uurimisprojektide läbiviimiseks.
Õppejõud
Barbi Pilver, PhD, Andres Kõnno, PhD
space